Sam Semon x200

Sam Sermon, speaker at LAIPLA's TechTainment 4.0, November 8, 2018